7 PM | Ghantaravam | News Headlines | 15th April 2020 | ETV Andhra Pradesh