kannada movies full Adrushta Rekhe – ಅದೃಷ್ಟ ರೇಖೆ (1989/೧೯೮೯) *ing Kashinath, Amrutha (HP), Sudheer, Doddanna, Chi Ravishankar, Shivaprakash, Ramamurthy, Sihikahi Chandru,