Kalové pole v Žiari nad Hronom, ktoré bolo odkaliskom hnedého a červeného kalu, pochádzajúceho z výroby oxidu hlinitého z bauxitu, bolo celé roky ekologickou hrozbou pre Žiar nad Hronom a