2 స్కీమ్ లు… 30 వేల కోట్ల స్కామ్! || Real Estate Scam in Hyderabad – TV9 Exclusive report

Vakeel Saab Pre Release Event :
LIVE Link : https://youtu.be