เป็นคลิปให้ช่วยตรวจสอบพระรูปหนึ่ง ว่าเป็นพระจริงหรือไม่ เพราะมีพฤติก