నార్సింగ్ – అలకాపురి మధ్య ప్రీలాంచ్ కు తెరలేపిన మరో రియల్ సంస్థ | Real Estate Scam in Hyderab